Fizjoterapeuta- czy wiesz czym dokładnie zajmuje się ten specjalista i dlaczego jego rola w wielodyscyplinarnym zespole medycznym jest tak istotna?

Fizjoterapia jest zawodem medycznym w ramach którego stosuje się różnego rodzaju bodźce na organizm człowieka z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, terapii manualnej, masażu leczniczego, balneoterapii oraz metod fizjoterapeutycznych w procesie leczenia zachowawczego i profilaktyki pacjenta.

Woman Massaging Man's Foot

Postępowanie fizjoterapeutyczne prowadzi oraz nadzoruje fizjoterapeuta, stosując metody diagnostyki funkcjonalnej, obrazowej oraz terapii, która składa się z takich elementów jak: ruch, mobilizacje, manipulacje, oddziaływania fizykalne oraz masaż. Współcześnie zawód ten znalazł zastosowanie w każdej dziedzinie medycyny, mianowicie u pacjentów z zaburzeniami układu mięśniowo – szkieletowego, nerwowego, sercowo – naczyniowego, oddechowego, oraz w przypadku dolegliwości ze strony narządów wewnętrznych. Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw oraz podejmowanie działań profilaktycznych dla zapobiegania występowania objawów somatycznych i psychicznych. Prowadzenie działalności profilaktycznej opiera się na kierowaniu i popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności. W zakresie kompetencji fizjoterapeuty należy również dobór wyrobów medycznych do potrzeb pacjenta oraz nauczanie posługiwania się nimi. Śmiało można powiedzieć, iż fizjoterapeuta to członek wielodyscyplinarnego zespołu medycznego, który odgrywa istotną rolę w przywracaniu i podtrzymaniu zdrowia pacjenta. Jego obecność w procesie leczenia pacjenta sprawia, iż terapia przyjmuje charakter kompleksowy oraz globalny, a jest to kluczem w osiąganiu wysokiej skuteczności leczenia.

Szukasz fizjoterapeuty?

Znajdź najlepszego specjalistę na www.polecanyfizjoterapeuta.pl

Dodaj komentarz