Fizjoterapeuta- jego rola w wielodyscyplinarnym zespole medycznym w leczeniu raka piersi

Współcześnie coraz częściej spotykamy stwierdzenia, że rak piersi to nie wyrok. Wdrożenie wczesnej diagnostyki nowotworu, zastosowanie nowoczesnych oraz skutecznych technik leczenia pozwoliło zwiększyć całkowitą liczbę wyleczeń. Nowotwór to choroba, którą można opanować, podobnie jak nadciśnienie tętnice czy cukrzycę, ale wymaga ona wczesnego rozpoznania, skutecznego leczenia oraz okresowej obserwacji. Jednak od kilkudziesięciu lat wiadomo, iż duża część stosowanych metod w terapii raka piersi, takich jak: radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia czy leczenie celowane, mogą mieć istotne działania niepożądane. Wraz ze wzrostem przeżywalności chorych wzrasta również liczba pacjentów z ostrymi i przewlekłymi dolegliwościami ze strony wielu narządów i układów. Warto zastanowić jaką rolę pełni fizjoterapeuta w wielodyscyplinarnym zespole medycznym. Dlaczego jego rola jest tak istotna w powrocie pacjenta do zdrowia?

close up of woman with cancer awareness ribbon

Do najczęstszych skutków ubocznych leczenia raka piersi należą zaburzenia czynności układu kostno-stawowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego, mięśniowego. W konsekwencji dojść może do:

 • ograniczenia ruchomości w stawach (związane ze zwłóknieniami, przykurczami, zmianami w tkankach miękkich, powrózkiem w obrębie dołu pachowego),
 • osłabienia siły mięśniowej, niedowładów, porażeń,
 • dolegliwości fantomowych,
 • dolegliwości bólowych,
 • osteporozy
 • obrzęku limfatycznego kończyny górnej,
 • wad postawy,
 • zaburzeń stabilności postawy ciała,
 • zaburzeń wentylacji płuc,
 • zaburzeń sercowo-naczyniowych
 • uczucia zmęczenia, osłabienia,
 • zaburzeń wydolności fizycznej
 • zaburzeń sprawności fizycznej
 • depresji oraz lęku

Z tego względu ważną role w wielodyscyplinarnym zespole medycznym odgrywa fizjoterapeuta. Globalna ocena pacjenta oraz kompleksowo zaplanowana fizjoterapia może pozwolić zapobiec wielu czynnościowym zmianom jakie niesie ze sobą leczenie onkologiczne. Istotne jest aby uwzględnić również działania edukacyjne pacjenta aby mógł wziąć czynny a zarazem świadomy udział w procesie rehabilitacji.

Szukaj fizjoterapeuty na www.polecanyfizjoterapeuta.pl

Dodaj komentarz